Các hợp âm cơ bản của Guitar

Hợp âm là một chồng âm có ba âm cách nhau quảng 3.

Pro950End

Ví dụ : La thứ (Am) gồm âm La – Do – Mi.

Pro944End

La-Do là quảng 3 thứ (1,5cung),Do-Mi là quảng 3 trưởng (2 cung). Bạn có thể theo công thức nầy để tính ra tất cả các hợp âm thứ.

La trưởng (A) thì như sau : La-Do# là quảng 3 trưởng (2cung nên Do#), Do#-Mi là quảng 3 thứ (1,5 cung). Bạn có thể tính ra tất cả các hợp âm trưởng theo công thức nầy.

Hợp âm 7 thì bạn chồng thêm một âm 7, ví dụ : E7 gồm các âm Mi-Sol#-Si-Re, hoặc Em7 gồm Mi-Sol-Si-Re.

Pro939End

Tương tự bạn có thể tính ra tất cả các hợp âm 7.

Thế bấm thì bạn chọn bất kỳ cách nào thỏa mãn các not của hợp âm và thuận tiện cho ngón tay khi chơi đàn là được.

Pro943End
GroupDM_591

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay