Tổng hợp hướng dẫn lên dây đàn guitar

Cách 1: Nghe bằng tai

Bước 1: Bấm phím 5 của dây thứ 2, dây có nốt Si, sau đó chơi dây 1 và dây 2. Lưu ý là âm thanh phát ra ở 2 dây này phải có độ cao như nhau và nốt đúng là nốt Mí (E)

Pro1027End

Chỉnh cao độ của dây 2 dựa vào dây 1: cách bấm phím 5 của dây 2

Pro1018End

– Để ý lắng nghe sự chênh lệch tạo thành 2 nốt riêng biệt khi đánh cùng lúc dây 2 và 1. – Chỉnh dây 2 cho đến khi không còn sự khác biệt.

Bước 2: Bấm phím 4 của dây 3, dây Son. Đánh dây 2 và dây 3. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt Si (B) Chỉnh cao độ của dây 3 dựa vào dây 2

Pro1017End

Bước 3: Bấm phím 5 của dây 4, dây Re. Đánh dây 3 và dây 4. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt Sol (G)

Chỉnh cao độ của dây 4 dựa vào dây 3

Bước 4: Bấm phím 5 của dây 5, dây La. Đánh dây 4 và dây 5. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt Re (D)

Chỉnh cao độ của dây 5 dựa vào dây 4

Pro1023End

Bước 5:
Cuối cùng bấm phím 5 của dây 6, dây Mì. Đánh dây 5 và dây 6. Chú ý là 2 dây phải phát ra âm thanh có cao độ như nhau. Nốt đúng khi phát ra là nốt La (A)

Chỉnh cao độ của dây 6 dựa vào dây 5

Cách 2: Sử dụng phần mềm

Cách 3: Mua một máy lên dây đàn tại các cửa hàng bán đàn guitar

GroupDM_611

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay