Tìm hiểu các hợp âm của Guitar

Hợp âm là một chồng âm có ba âm cách nhau quảng 3.

Pro950End
Pro944End
GroupDM_591

Ví dụ : La thứ (Am) gồm âm La – Do – Mi.

La-Do là quảng 3 thứ (1,5cung),Do-Mi là quảng 3 trưởng (2 cung). Bạn có thể theo công thức nầy để tính ra tất cả các hợp âm thứ.

Pro985End
Pro986End
GroupDM_609
La trưởng (A) thì như sau : La-Do# là quảng 3 trưởng (2cung nên Do#), Do#-Mi là quảng 3 thứ (1,5 cung). Bạn có thể tính ra tất cả các hợp âm trưởng theo công thức nầy.

Hợp âm 7 thì bạn chồng thêm một âm 7, ví dụ : E7 gồm các âm Mi-Sol#-Si-Re, hoặc Em7 gồm Mi-Sol-Si-Re.

Pro972End
Pro969End
GroupDM_618

Tương tự bạn có thể tính ra tất cả các hợp âm 7.

Thế bấm thì bạn chọn bất kỳ cách nào thỏa mãn các not của hợp âm và thuận tiện cho ngón tay khi chơi đàn là được.

Pro989End
Pro988End
GroupDM_620

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay